คุณสมบัติ:

เสนอกระบวนการบัดกรีที่มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงประสิทธิภาพต้นทุนที่สูง
ข้อมูลการทดสอบปริมาณการกัดกร่อนของทองแดงของโลหะผสม “LLS 255”