เกี่ยวกับเรา

บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด (“ESECO”) เดิมชื่อ ESECO Corporation (Thai) Co.,Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 บริษัทแม่ของเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เรามีเครือข่ายการขายในประเทศอาเซียน และจีน

BACKGROUND

บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด (“ESECO”) เดิมชื่อ ESECO Corporation (Thai) Co.,Ltd. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2531 บริษัทแม่ของเราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เรามีเครือข่ายการขายในประเทศอาเซียน และประเทศจีน

ในประเทศไทย สำนักงานและคลังสินค้าของ ESECO ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ดิน 7,532 ตรว. ด้วยพื้นที่สำนักงานและโกดังสินค้า 5,429 ตร.ม. ขณะนี้ ESECO มีกำลังความสามาถรนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย

CORE VALUES

คุณภาพและคุณภาพ ความมุ่งมั่นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นเพื่อพันธมิตรของเรา

ผลิตภัณฑ์

FINANCIAL STRENGTH

ESECO มีทุนชำระแล้ว 12 ล้านบาท ผู้บริหารระดับสูงของ ESECO มีฐานะการเงินส่วนบุคคลที่แข็งแกร่ง ด้วยกลยุทธ์การทำเครื่องหมายที่มีการแข่งขันสูง คุณภาพและบริการที่เชื่อถือได้ ESECO จึงมีผลประกอบการประจำปีอยู่ที่ 544 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2565